• حتی اگر ازتو عصبانی باشد
  حتی اگر قهر باشد
  وقتی دوستت داشته باشد
  نمیتواند ازتو بی خبر بماند
  اگر غیر از این باشد
  بعید میدانم
  دوست داشتنی در کار باشد.

  #نیلوفراسلامی

  مشاهده لینک تلگرام پست

  2

2016 © All Rights Reserved