• 💫

  هر کسی زیبایی منحصر بفردی دارد...
  هر کسی رویاهایی دارد که دیگران چیزی در موردش نشنیده اند....
  هر کسی استعدادهایی دارد که مردم به آن توجهی نکرده اند و شاید خودش هم آنها را نداند....
  هر کسی دارای ضعف های درونی پنهان است که گاهی برای پوشاندنش در جنبه های مشابهش زیاده روی میکند....

  هر کسی داستانی ناگفته دارد،

  پس هرگز با این تصور که سراسر زندگی کسی را می دانید در موردش شروع به پیش داوری و قضاوت نکنید چون احتمالاً واقعیت این است که چیز زیادی را درباره او نمی دانید. شاید تعجب کنید ولی شما خودتان را هم آنقدر که فکر میکنید نمیشناسید و دلیل واقعی خیلی از تصمیم هایتان را نمیدانید......
  قضاوت نکنید
  مهربان باشید.....❤️

  💟 @asrare_movafaghiyat

  مشاهده لینک تلگرام پست

  3,003

2016 © All Rights Reserved