• عجیب ولی واقعی


  نوزاد 7ماهه تایلندی پس از خوردن 14 ضربه چاقو از مادرش زنده به گور شد
  اما ناله کردنش زنی را متوجه کرد،
  زن اورا از خاک بیرون آورد، بدرمانگاه برد و پس از سلامتی به فرزندی قبول کرد..!

  @Ajibvalivaghaei

  مشاهده لینک تلگرام پست

  9,040

2016 © All Rights Reserved