• نرخ بالای موبایل در بازار با وجود دریافت ارز دولتی

    🔹سرباز زدن شرکت های واردکننده به عرضه موبایل ها به فروشندگان با نرخ ارز دولتی

    🌐 @irantopnews

    مشاهده لینک تلگرام پست

    8,045

2016 © All Rights Reserved