• دیالوگ های ماندگار


  نه! این انصاف نیست که دنیا آنقدرکوچک باشدکه آدم‌های تکراری را روزی هزاربار ببینی...
  و درعین حال آنقدر بزرگ باشد که نتوانی آن کس را که دلت می‌خواهد،حتی یک بارهم، ببینی!


  📚 تنهایی پر هیاهو

  @TinyMovi

  مشاهده لینک تلگرام پست

  57,147

2016 © All Rights Reserved