• 🔴 کمپین علیه پزشکانی که مالیات نمی دهند

  🔹به تازگی کمپینی علیه پزشکانی که مالیات نمی دهند در شبکه های اجتماعی به راه افتاده
  🔹این پزشکان معمولا در مطب خود کارتخوان ندارند و حق ویزیت را نقدی دریافت می کنند تا
  برآورد درآمد و مالیات از طریق بررسی واریزی بانکی مشخص نشود
  🔹در این کمپین ها اسم پزشکانی که در مطب خود کارتخوان ندارند و هزینه ویزیت را نقدی می گیرند اعلام عمومی می شود/ عصرایران
  @AkhbareFori

  مشاهده لینک تلگرام پست

  34,034

2016 © All Rights Reserved