• عجیب ولی واقعی


  گرترود ویور یکی از قدیمی‌ترین زنان جهان است که 116سال دارد!
  در 1915 ازدواج کرد و 4فرزند بدنیا آورد که فقط یکی از آنها که 90سال دارد زنده است.
  او راز عمرطولانی را مهربانی میداند👌


  @Ajibvalivaghaei

  مشاهده لینک تلگرام پست

  49,282

2016 © All Rights Reserved