• دویست سال پیش وقتی آمریکایی ها در لجن وکثافت زندگی میکردند ایرانیان مسواک ميزدند!
  دویست سال بعد وقتی امریکاییان کره ماه را فتح کردند،
  .
  .
  . @laabkhaand
  .
  .
  .
  .ایرانیان همچنان مسواک ميزدند!!!!
  آخه بهداشت خیلی مهمه!✋✋

  مشاهده لینک تلگرام پست

  8,854

2016 © All Rights Reserved