• 📘 #بهترین_کتابهایی_که_خوانده_ام

  عشق در لحظه پدید می آید،
  دوست داشتن در امتداد زمان. این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است.
  عشق معیارها را درهم می ریزد، دوست داشتن بر پایه معیارها بنا می شود. عشق ناگهان و ناخواسته شعله می کشد، دوست داشتن از شناختن و خواستن سرچشمه می گیرد.
  عشق قانون نمی شناسد ، دوست داشتن اوج احترام به مجموعه ای از قوانین عاطفی ست.
  عشق فوران می کند ، چون آتشفشان و شره می کند ،چون آبشاری عظیم، دوست داشتن، جاری می شود ،چون رودخانه ای بر بستری با شیب نرم.
  عشق ویران کردن خویش است،
  دوست داشتن، ساختنی عظیم...!

  👤 #نادر_ابراهیمی
  💟 کانال @ravanshenasiravansabz

  مشاهده لینک تلگرام پست

  2,001

2016 © All Rights Reserved