• ♦️کمپین علیه پزشکانی که مالیات نمی دهند

  🔹به تازگی کمپینی علیه پزشکانی که مالیات نمی دهند در شبکه های اجتماعی به راه افتاده

  🔹این پزشکان معمولا در مطب خود کارتخوان ندارند و حق ویزیت را نقدی دریافت می کنند تا
  برآورد درآمد و مالیات از طریق بررسی واریزی بانکی مشخص نشود

  🔹در این کمپین ها اسم پزشکانی که در مطب خود کارتخوان ندارند و هزینه ویزیت را نقدی می گیرند اعلام عمومی می شود/ ایران
  @akharinkhabar

  مشاهده لینک تلگرام پست

  102,726

2016 © All Rights Reserved