• رُگا


    اتاق خواب بازسازی شده #مارسل_پروست در موزه کارناواله شهر پاریس، این اتاق از این جهت اهمیت دارد که پروست به علت بیماری آسم و ضعف جسمانی عادت داشت در تختخواب داستان های خود را بنويسد.

    @rroga 🌱

    مشاهده لینک تلگرام پست

    2,013

2016 © All Rights Reserved