• مدت زمان ویدئو: 4 ثانیه


  پنجشنبه است
  روزی که دل تنگ میشود
  برای عزیزانی که
  درکنار ما نیستند
  کدام دلخوشی زندگی،
  توان پرکردن جای
  خالیشان را دارد

  بافاتحه ای شاد کنیم آنها را
  که در زیر خاک به انتظارند

  💟 @asrare_movafaghiyat

  مشاهده لینک تلگرام پست

  2,005

2016 © All Rights Reserved