• خبرآنلاين


  🔸شرط دریافت دینار توسط زوار اربعین

  ستاد مرکزی اربعین:
  یک کد ۴ رقمی در اختیار زائر قرار میگیرد و افراد در کشور عراق و با ارائه این کد و گذرنامه مبلغ تعیین شده را دریافت میکنند/اخبارمنتخب
  #اجتماعی

  @KhabarOnline_IR

  مشاهده لینک تلگرام پست

  15,318

2016 © All Rights Reserved