• گرمای شدید اهواز مقصد هواپیما را تغییر داد

    🔹پرواز تهران ـ اهواز به علت دمای بالای هوای اهواز ساعت ۱۷ در فرودگاه بین المللی شهیدبهشتی اصفهان به زمین نشست و پس از بهبود وضعیت دما در ساعت ۱۹ فرودگاه اصفهان را به مقصد اهواز ترک کرد /خبرآنلاین
    ✅ @Khabar_Fouri

    مشاهده لینک تلگرام پست

    1

2016 © All Rights Reserved