• چون پدر و مادرم هستن فكر ميكنن هرچي دلشون خواست ميتونن بهم بگن و منم هر وقت اراده كنن ببخشمشون!

  نه
  پدر و مادر عزيزم ،
  اين شمايي كه داري شخصيت نوجوان خودتو شكل ميدي
  بهش ياد بده لازمه خيلي وقتا ناراحت بشه، و صبر كنه تا طرف مقابل ازش معذرت خواهي كنه

  مراحل عذرخواهی از فرزند
  ناراحتی خود را در چهره تان نشان دهید
  عذرخواهی کنید
  در مورد احساساتش بپرسید
  از این که موجب آن احساسات بد شده اید ابراز تاسف کنید.

  @bakelasbashim

  مشاهده لینک تلگرام پست

  3,002

2016 © All Rights Reserved