• مدت زمان ویدئو: 18 ثانیه


    یه ترفنـــــد خلاقانه و بسیار زیبا برای درست کردن جاادویه ای به شکل آدمک، با قاشـــــق و چنگال های قدیمی 😍👌

    🇨 hannel ➣ @NiazCom_ir ™

    مشاهده لینک تلگرام پست

    3,001

2016 © All Rights Reserved