• 🔸 هیچ مجوزی برای ساخت پلاسکو یا حتی گودبرداری آن صادر نشده است

  افشین حبیب زاده معاون نظارت شورای شهر تهران گفت:

  * از نظر مقررات هر گونه عملیات عمرانی و ساختمان سازی باید با کسب مجوز از شهرداری تهران باشد.

  * به صورت شفاهی از سرپرست سابق معاونت شهرسازی در مورد مجوز ساخت پلاسکو سوال پرسیدم و وی عنوان کرده است که هیچ مجوزی برای ساخت پلاسکو و یا حتی گودبرداری آن صادر نشده است | ایسنا
  @khabaronline_ir

  مشاهده لینک تلگرام پست

  35,877

2016 © All Rights Reserved