• مدت زمان ویدئو: 60 ثانیه


    نگاهی به قدیمی ترین کاریکاتور ایران که حدود 116 سال پیش ، در روزنامه ادب چاپ شد.

    حتما نگاه کنید تا ببینید مفهوم عقب بودن ایران در 116 سال پیش نسبت به اروپا چه بوده..

    @Ajibvalivaghaei

    مشاهده لینک تلگرام پست

    1,002

2016 © All Rights Reserved