• رُگا


    نباید تمام گناهان خود را بخشید. نباید همیشه به خود آسان گرفت. گاهی بخشیدن، خود کاری نابخشودنی است.

    🌱استیو تولتز

    @rroga 🌱

    مشاهده لینک تلگرام پست

    41,802

2016 © All Rights Reserved