• خونه جدیدرفتم دلم وسایل جدیدمیخواست حقوق شوهرم نمیرسید☹️

    دوستم یه کانال معرفی کرد۸۰درصدخونه روتغییردادم😊

    انقدرخوشحالم روزی هزاربارادمین دعامیکنم😍
    https://telegram.me/joinchat/BHvzejujsqaSFoG9FX-Aug

    مشاهده لینک تلگرام پست

    1,217

2016 © All Rights Reserved