• #سينما_اديان
    نخستين رويداد سينمايى مديركل جديدارشاد خراسان با نشست "مواجهه فرهنگى در فضاى بين اديان" با نقدوبررسى فيلم "مريم مجدليه" باحضور جمعى از پژهشگران آلمانى در پرديس سينمايى هويزه كليد خورد.

    مشاهده لینک تلگرام پست

    111,186

2016 © All Rights Reserved