• سه راه حل برای هر مشکلى وجود داره:

  بپذیرش، تغییرش بده،
  رهـــــاش کن
  اگر نمیتونی بپذیری،
  تغییرش بده
  اگر نمیتونی تغییرش بدی،
  رهاش کن ...

  💙 @Todelii 👈بیااینجا

  مشاهده لینک تلگرام پست

  10,037

2016 © All Rights Reserved