• شخصی بهلول را گفت:
  بهشت جای عاقلان باشد، نه دیوانگانی همچون تو.

  بهلول پاسخ داد:
  من دیوانگی خود را قدر میدانم تا مانعی باشد برای ورود به بهشتی که فرزانه‌ای همچون تو در آن آید!


  Natali @kafiha

  مشاهده لینک تلگرام پست

  32,692

2016 © All Rights Reserved