• آب دوغ خیار چیست؟
  فست فود مخصوص ایرانیا
  در روزهای گرم، که از نظر خاصیت با خاویار برابری میکند
  و اهل منزل پس از خوردن آن با گفتن جمله (ای خدا ترکیدیم ) از خدا تشکر می کنند😂


  Join → @Aparat_Tv 📺

  مشاهده لینک تلگرام پست

  37,294

2016 © All Rights Reserved