• در نیمه دوم مهدی رحمتی، فرشاد محمدی مهر، حسین حیدری و اللهیار صیادمنش در ترکیب استقلال قرار گرفتند

    این نیمه لحظاتی قبل آغاز شد

    🆔 @EsteghlalPage

    مشاهده لینک تلگرام پست

    64,358

2016 © All Rights Reserved