• ببینید این شامپانزه از دیدن کسی که قبلا ازش نگهداری میکرده چه ذوقی میکنه😍

    شامپانزه‌ها98.9%ژن مشترک با انسان دارن و بسیاری از احساسات ما رو تجربه میکنن و حتی برای مرده‌هاشون عزاداری میکن!

    🆔 @Havij

    مشاهده لینک تلگرام پست

    1,001

2016 © All Rights Reserved