• کانال گیزمیز 💯


  لیختن اشتاین کشوری کوچک در اروپای مرکزی است که بالاترین سطح زندگی در دنیا را دارد

  میزان جرم و جنایت در این کشور به حدی کم است که در خانه ها قفل ندارد. به طوریکه بسیاری از مردم هنگام خروج از خانه درب خانه را نمی بندند

  طبیعتی بکر و بی نظیر.. عدم وجود شلوغی به طوریکه پرجمعیت ترین شهر کشور فقط 5000 نفر جمعیت دارد

  لذت زندگی با مردمی با سطح سواد بالا... 100 مردم دارای سطح سواد و فرهنگ بالایی هستند.

  این کشور فقط 250 پلیس دارد و آخرین جنایت 12 سال پیش رخ داده است

  این کشور فرودگاه ندارد و مردم از صدای هواپیماها سردرد نمی گیرند. نزدیکترین فرودگاه به این کشور فرودگاهی در کشور سوئیس هست که تنها 50 کیلومتر با لیختن اشتاین فاصله دارد

  به دلیل عدم وجود ارتش در کشور، دغدغه ای به نام سربازی ندارند.

  🆔 @GizmizTel 💯
  ow.ly/WGEa307QWUv

  مشاهده لینک تلگرام پست

  1,103,782

2016 © All Rights Reserved