• کانال گیزمیز 💯


  🔻به چیزهایی که بعد از دعا کردن،
  به دست نیاوردید،
  فکر نکنید!

  به چیزهای بی شماری فکر کنید
  که بدون هیچ درخواستی،
  خدا بهتون داده!

  زندگی‌تون سرشار از نگاه خدا🌹

  🆔 @GizmizTel 💯

  مشاهده لینک تلگرام پست

  120,592

2016 © All Rights Reserved