• کسی که پارسال ماشین ۵۰۰میلیونی داشته الان ۱میلیارد سرمایه زیر پا داره
  کسی که پارسال صدمیلیون تومن سکه داشته الان سرمایه‌اش 250 میلیون تومنه
  و
  کسی که پارسال پول خرید خانه ۱۰۰میلیونی نداشته الان باید ۲۰۰میلیون جور کنه...
  اینجوریه که شکاف طبقاتی تبدیل به گسل طبقاتی شده

  @bedandid

  مشاهده لینک تلگرام پست

  42,999

2016 © All Rights Reserved