قزل گول
wtuio@


14

1,013

پست های کانال

قزل گول

تحصیل به زبان ترکی، تنها راه بقای قومیت ترک در ایران

اینکه به ما میگویند زبان ترکی در خان...

1
قزل گول

تقدیم اولور دوسلارا

163
قزل گول

پریم

سحر -سحر ،سر چشمه لر باشیندا
گون کیمی عالمه یاییلان پریم
هر کیم مندن سانا یامان قاند...

41

2016 © All Rights Reserved