✍ شعر کوتاه مینیمال
minimalism94@

به تلخی رفته اند
قندهایی که با خنده ات
در دلم آب می شد ...
هادی رضایی
https://www.instagram.com/hadi_rezaeinejad/


2,357

4,373

پست های کانال

✍ شعر کوتاه مینیمال

#هادی_رضایی
✔️ @minimalism94

2

✍ شعر کوتاه مینیمال

خنده دارترین اتفاق
"عشق" است
وقتی
سالها بعد
مرورش می کنی...

#افشین_یداللهی
✔️ @minimalis...

157

✍ شعر کوتاه مینیمال

#نصرت_رحمانی
✔️ @minimalism94

188

✍ شعر کوتاه مینیمال

#سید_مهدی_موسوی
✔️ @minimalism94

686

✍ شعر کوتاه مینیمال

#نزار_قبانی
✔️ @minimalism94

64

✍ شعر کوتاه مینیمال

گیسوان تو شبیه است به شب...
اما نه،
شب که اینقدر نباید به درازا بکشد!

#فاضل_نظری
✔️ @mini...

218

#محمدرضا_عبدالملکیان
✔️ @minimalism94

64

داشتم برگه‌های دانشجوهامو صحیح می‌کردم، یکی از برگه‌های خالی حواسمو به خودش جلب کرد ...
به...

1

✍ شعر کوتاه مینیمال

#قیصر_امین_پور
✔️ @minimalism94

127

✍ شعر کوتاه مینیمال

#صبا_کاظمیان
✔️ @minimalism94

188

✍ شعر کوتاه مینیمال

وقت خواب است و
دلم پیش تو سرگردان است
شب بخیر ای نَفَست شرحِ پریشانی من!

#ناصر_حامدی

✔️ ...

313

✍ شعر کوتاه مینیمال

#منیره_حسینی
✔️ @minimalism94

561

کِی...؟ از کجای کوچه مرا پرسه می زنی؟
از پلکِ باز ِ پنجره کِی می وزی به من؟
آغوش گرمِ لعن...

32

...
از یک جایی به بعد
دلت میخواهد همه چیز را واگذار کنی
نامه استعفایت را روی میز دنیا بگذ...

2

✍ شعر کوتاه مینیمال

شب است…
و خاطره ای میخزد به بسترِ من،
تو نیستی و خیالِ تو را
به بَر دارم...

#حسین_منزوی
✔...

218

✍ شعر کوتاه مینیمال

بعد از تو دیگر
سراغی از من نگرفت
چه نارفیق!
لبخند ...

#شهره_عابد
✔️ @minimalism94

33

✍ شعر کوتاه مینیمال

دارم دست می کشم از تو
مثل یک زندانی در آستانه اعدام
که به آزادی می اندیشد...

#هادی_رضایی...

2

✍ شعر کوتاه مینیمال

#مهتاب_یغما
✔️ @minimalism94

64

2016 © All Rights Reserved