فال قهوه سعیده
fall_saeede@

قهوه و پاسور سعیده ارتباط با ادمین
@saede_2


162

4,357

پست های کانال

‌ 🌗 فال کائنات روزانه 🌓
🎖 پنجشنبه ۳ خرداد ۹۷

🎗فروردین 🦋

تا می‌توانید مشغول کار ...

9

🐕🔮 فال قهوه 🔮 🐕

📆تاريخ : پنجشنبه 3 خرداد 1397


☕️#فروردين :🐾 بالن : توطئه از جانب...

15

فال قهوه 👇
لطفا نیت کنید🙏

7

🍀🍁☘🍁🍀🍁☘
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

#چند کلمه برای آنهایی که امروز تولدشان است

🍃دوست عزی...

8

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
چهارشنبه 2 خرداد 1397

طالع امروز متولدین #مهر :

تعجب می کنید از این ک...

7

🍀🌿🍃🍀🌿🍃🍀🌿🍃
چهارشنبه 2 خرداد 1397

طالع امروز متولدین #فروردین :

امروز نباید خطا ک...

7

‌ 🌗 فال کائنات روزانه 🌓
🎖 یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۷

🎗فروردین 🦋

سوء استفاده از راز ....

13

🐕🎞 فال نوستراداموس 🎞🐕

📆تاريخ : شنبه 29 اردیبهشت 1397

🔮پيش گويى هاى امروز نوسترادام...

9

🐕🔮 فال قهوه 🔮 🐕

📆تاريخ : شنبه 29 اردیبهشت 1397


☕️#فروردين :🐾در کاری بیش از انداز...

10

🐶🕯 فال شمع 🕯🐶

📆تاريخ : دوشنبه 24 اردیبهشت 1397


🕯 #فَروردين :در آینده ای نزدیک از...

11

🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاريخ : پنجشنبه 3 خرداد 1397

💫#فروردين :🌿به استقلال رسیدن در تصم...

9

طلا ، کادو ، پول بزرگ .
آغاز موفقیت آمیز برای پیشنهادات مالی و تجاری .
شروع ثروت و امنیت م...

7

🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاريخ : چهارشنبه 2 خرداد 1397

💫#فروردين :🌿 مردی جوان با موهای تی...

8

❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️
چهارشنبه 2 خرداد 1397

طالع امروز متولدین #دی:

امروز استقامت و پایداری...

6

☘️🌺🌴☘️🌺🌴☘️🌺🌴
چهارشنبه 2 خرداد 1397

طالع امروز متولدین‌ #تیر :

امروز یک مشکل خانوا...

7

‌ 🌗 فال کائنات روزانه 🌓
🎖 چهارشنبه ۲ خرداد ۹۷

🎗فروردین 🦋

ناامیدی را از خود دور ...

8

  ‌ ‌┄┄┅┅🍁✿❀🥀❀✿🍁┅┅┄┄

💰 توصیه های اقتصادی هفتگی 💰

🌸 از تاریخ ۲۹ اردیب...

13

🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاريخ : شنبه 29 اردیبهشت 1397

💫#فروردين :🌿می خواهید هدف بزرگی ر...

10

🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاريخ : دوشنبه 24 اردیبهشت 1397

💫#فروردين :🌿می خواهید هدف بزرگی ...

11

🐕🎞 فال نوستراداموس 🎞🐕

📆تاريخ : دوشنبه 24 اردیبهشت 1397

🔮پيش گويى هاى امروز نوسترا...

12

2016 © All Rights Reserved