فال قهوه سعیده
fall_saeede@

قهوه و پاسور سعیده ارتباط با ادمین
@saede_2


109

8,429

پست های کانال

🏳️‍🌈فال ورق روزانه
⛱دوشنبه ۱۹ شهریور ۹۷ ⛱

🔮 فروردین


♣️ سرباز خاج♣️
رسیدن به آرزوی قل...

21

🔺فال ماورايي نوستراداموس🔺
سه‌شنبه 19 تیر


┄┅┅┅┄🌺┄┅┅┅┄
@fall_saeede

6

🌺 فال آرزوها 🌺
➰سه‌شنبه 19 تیر➰

┄┅┅┅┄🌺┄┅┅┅┄
@fall_saeede

9

🎋 فال زندگی 🎋
➰ سه‌شنبه 19 تیر➰

┄┅┅┅┄🌺┄┅┅┅┄
@fall_saeede

11

╔══❈══₪❅🌟❅₪══❈══╗
💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞
❈ 📢 یک خبر خوب برای فردا 💌 ❈
...

8

فال انبیا👇
لطفا نیت کنید🙏

9

🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاريخ : پنجشنبه 17 خرداد 1397

💫#فروردين :🌿تغییرات موفقیت آمیز در...

14

‌ 🌗 فال کائنات روزانه 🌓
🎖 پنجشنبه ۱۷ خرداد ۹۷

🎗فروردین 🦋

در زندگی برایتان مشکلا...

15

🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاريخ : سه شنبه 15 خرداد 1397

💫#فروردين :🌿مراقب شخصی که با شما د...

22

╔══❈══₪❅🌟❅₪══❈══╗
💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞
❈ 📢 یک خبر خوب برای فردا 💌 ❈

🌸 سه...

5

🔺فال ماورايي نوستراداموس🔺
سه‌شنبه 19 تیر💢پيش گويى هاى امروز نوسترادام...

6

🌺 فال آرزوها 🌺
➰سه‌شنبه 19 تیر➰•┄┅🗒 متولد فروردین ┅┄•
این فال نشان دهنده...

6

🎋 فال زندگی 🎋
➰ سه‌شنبه 19 تیر➰•┄┅🎋 متولد فروردین ┅┄•
گشایش و ...

10

╔══❈══₪❅🌟❅₪══❈══╗
💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞
❈ 📢 یک خبر خوب برای فردا 💌 ❈

🌸 پن...

8

🕌 تک نیت فال هفتگی انبیا 🕍

💠حضرت اسحاق (ع)

💐ای صاحب فال! اگر نیّت پیوند داری بسیار ن...

9

🐕🔮 فال قهوه 🔮 🐕

📆تاريخ : دوشنبه 21 خرداد 1397


☕️#فروردين :🐾چادر : حجاب و پوشش است...

15

🏳️‍🌈فال ورق روزانه
⛱ پنجشنبه ۱۷ خرداد ۹۷ ⛱

🔮 فروردین

♣️ سرباز خاج♣️
رسیدن به آرزوی قل...

14

🐕🔮 فال قهوه 🔮 🐕

📆تاريخ : سه شنبه 15 خرداد 1397


☕️#فروردين :🐾پول : نشانه آنست که و...

23

🐕🎞 فال نوستراداموس 🎞🐕

📆تاريخ : سه شنبه 15 خرداد 1397

🔮پيش گويى هاى امروز نوسترادا...

27

╔══❈══₪❅🌟❅₪══❈══╗
💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞
❈ 📢 یک خبر خوب برای فردا 💌 ❈
...

6

2016 © All Rights Reserved