فال قهوه سعیده
fall_saeede@

قهوه و پاسور سعیده ارتباط با ادمین

@saede_2


389

4,357

پست های کانال

🍈🕯 فال شمع 🕯🍈

📅تاريخ : پنجشنبه 25 آبان 1396

🕯🍺فروردين 🍺🕯

🌰در برخورد با مشکلی ...

203

🍩🍪 فال قهوه 🍪🍩

📅تاريخ : پنجشنبه 25 آبان 1396

🌀☕️ فروردين ☕️🌀
✍🏼کلاه : رسیدن به ...

136

🇦🇩🎲 فال جفت شیش هفتگی 🎲🇦🇩

🔮معروف ترین فال شانس از اسپانیا🔮

🎟پرتاب سه تاس، و تفس...

134

♥️♣️ فال ورق روزانه ♦️♠️
➰ چهارشنه ۲۴ آبان ۹۶ ➰

🔱فروردین 🔱

❤️ ۹دل ❤️
احساس موفقیت از...

162

•~•°💎 فــال ســـنــگ ⛰°•~•

➰چهارشنبه ۲۴ آبان ۹۶ ➰

• ┄┅🌸 فروردین ⛰┅┄•

سنگ کهربا ⬅️ امر...

118

🎫 🌱 فال چاى 🌱🎫

📅تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1396


🔑🍁فروردين :🍵رها کردن وابستگی های ع...

168

🍩🍪 فال قهوه 🍪🍩
📅تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396


🌀☕️ فروردين ☕️🌀

✍🏼دو انسان پشت ب...

116

✨🎪✨فال نوستراداموس✨🎪✨

📅 تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1396

🔮پيش بيني هاي نوسترا آقا خان دا...

206

🍩🍪 فال قهوه 🍪🍩

📅تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1396


🌀☕️ فروردين ☕️🌀

✍🏼دامن : رنج و ا...

137

🍈🕯 فال شمع 🕯🍈

📅تاريخ : يكشنبه 21 آبان 1396


🕯🍺فروردين 🍺🕯

🌰از حادثه یا یک خطر ...

222

✨🎪✨فال نوستراداموس✨🎪✨

📅 تاريخ : پنجشنبه 25 آبان 1396
🔮پيش بيني هاي نوسترا آقا خان دام...

198

🎫 🌱 فال چاى 🌱🎫

📅تاريخ : پنجشنبه 25 آبان 1396


🔑🍁فروردين :🍵یک قلب پر درد داري اما...

120

♥️♣️ فال ورق روزانه ♦️♠️
➰ چهارشنه ۲۴ آبان ۹۶ ➰

⚜️ مهر ⚜️

❤️ ۷ دل ❤️
دیدار و ملاقات عاش...

197

•~•°💎 فــال ســـنــگ ⛰°•~•

➰چهارشنبه ۲۴ آبان ۹۶ ➰

• ┄┅🌼 مهر 🏔┅┄•

سنگ ژیپس ⬅️ امروز ب...

132

📜📝 فال ابجد هفتگی 📖☪️
➰ از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ آبان➰

🔻 مهر 🔻

د ج ب

در چند روز آينده خبر...

114

📜📝 فال ابجد هفتگی 📖☪️
➰ از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ آبان➰

🔹فروردین 🔹

ج د آ

به نظر می‌رسد اه...

111

🍈🕯 فال شمع 🕯🍈

📅تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396


🕯🍺فروردين 🍺🕯

🌰در یک بانک یا موس...

126

🍈🕯 فال شمع 🕯🍈

📅تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1396


🕯🍺فروردين 🍺🕯

🌰با شخص نزدیک یا یک...

69

🍩🍪 فال قهوه 🍪🍩

📅تاريخ : يكشنبه 21 آبان 1396


🌀☕️ فروردين ☕️🌀

✍🏼زنبور : شخص مزا...

239

🎫 🌱 فال چاى 🌱🎫

📅تاريخ : يكشنبه 21 آبان 1396


🔑🍁فروردين :🍵به استقلال رسیدن در تصم...

187

2016 © All Rights Reserved