فال قهوه سعیده
fall_saeede@

قهوه و پاسور سعیده ارتباط با ادمین
@saede_2


94

8,435

پست های کانال

🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاريخ : چهارشنبه 21 آذر 1397

💫#فروردين :🌿 موفقیت در عشق یا کسب و...

16

🐶🕯 فال شمع 🕯🐶

📆تاريخ : چهارشنبه 21 آذر 1397


🕯 #فَروردين : یک هدیه بزرگ و گران قیم...

14

فال قهوه👇☕️ لطفا نیت کنید🙏

8

🔺فال ماورايي نوستراداموس🔺
سه‌شنبه 19 تیر💢پيش گويى هاى امروز نوسترادام...

6

🌺 فال آرزوها 🌺
➰سه‌شنبه 19 تیر➰•┄┅🗒 متولد فروردین ┅┄•
این فال نشان دهنده...

6

🎋 فال زندگی 🎋
➰ سه‌شنبه 19 تیر➰•┄┅🎋 متولد فروردین ┅┄•
گشایش و ...

10

╔══❈══₪❅🌟❅₪══❈══╗
💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞
❈ 📢 یک خبر خوب برای فردا 💌 ❈

🌸 پن...

8

🕌 تک نیت فال هفتگی انبیا 🕍

💠حضرت اسحاق (ع)

💐ای صاحب فال! اگر نیّت پیوند داری بسیار ن...

9

🐕🔮 فال قهوه 🔮 🐕

📆تاريخ : دوشنبه 21 خرداد 1397


☕️#فروردين :🐾چادر : حجاب و پوشش است...

15

🏳️‍🌈فال ورق روزانه
⛱ پنجشنبه ۱۷ خرداد ۹۷ ⛱

🔮 فروردین

♣️ سرباز خاج♣️
رسیدن به آرزوی قل...

14

🐕🎞 فال نوستراداموس 🎞🐕

📆تاريخ : چهارشنبه 21 آذر 1397

🔮پيش گويى هاى امروز نوسترادامو...

13

🍮 در فال قهوه شما دیده شد:

⚡️ پا: سفری کوتاه در پیش خواهید داشت - پیشروی اهداف – استقامت...

8

🏳️‍🌈فال ورق روزانه
⛱دوشنبه ۱۹ شهریور ۹۷ ⛱

🔮 فروردین


♣️ سرباز خاج♣️
رسیدن به آرزوی قل...

21

🔺فال ماورايي نوستراداموس🔺
سه‌شنبه 19 تیر


┄┅┅┅┄🌺┄┅┅┅┄
@fall_saeede

6

🌺 فال آرزوها 🌺
➰سه‌شنبه 19 تیر➰

┄┅┅┅┄🌺┄┅┅┅┄
@fall_saeede

9

🎋 فال زندگی 🎋
➰ سه‌شنبه 19 تیر➰

┄┅┅┅┄🌺┄┅┅┅┄
@fall_saeede

11

╔══❈══₪❅🌟❅₪══❈══╗
💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞
❈ 📢 یک خبر خوب برای فردا 💌 ❈
...

8

فال انبیا👇
لطفا نیت کنید🙏

9

🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاريخ : پنجشنبه 17 خرداد 1397

💫#فروردين :🌿تغییرات موفقیت آمیز در...

14

‌ 🌗 فال کائنات روزانه 🌓
🎖 پنجشنبه ۱۷ خرداد ۹۷

🎗فروردین 🦋

در زندگی برایتان مشکلا...

15

2016 © All Rights Reserved