دیرین دیرین 🇮🇷 dirindirin
dirindirin@

تنها کانال رسمی و اختصاصی انیمیشن های دیرین دیرین
پیشنهادها و انتقادهای خود را با
@NasStudio
درمیان بگذارید
تلفن88318130
WP


357,711

1,570

پست های کانال

⭕️ #دیرین_دیرین
🔻این قسمت: #نادان
🔸اين را خوش مغز گويند!
🔷 Instagram.com/DirinDirinCar...

12,397

⭕️ #دیرین_دیرین #دزد
🎯 #مسابقه #روز_یازدهم #ماه_رمضان
🎁 هر شب 1جایزه🤩
🔻#نصیحت این قسمت...

7,209

⭕️ #دیرین_دیرین #معتاد_دزد_قاتل
🎯 #مسابقه #روز_دهم #ماه_رمضان
🎁 هر شب 1جایزه🤩
🔻#نصیحت ...

28,739

⭕️ #دیرین_دیرین #بیخیال
🎯 #مسابقه #روز_نهم #ماه_رمضان
🎁 هر شب 1جایزه🤩
🔻#نصیحت این قسمت...

80,377

⭕️ #دیرین_دیرین #اریدن
🎯 #مسابقه #روز_هشتم #ماه_رمضان
🎁 هر شب 1جایزه🤩
🔻#نصیحت این قسمت...

105,082

دیرین دیرین 🇮🇷 dirindirin

🔸بازدید امروز دکتر ستاری، معاون علمی فناوری رییس جمهور از استارتاپ دیرین دیرین
🔹ارزش برن...

117,742

⭕️ #دیرین_دیرین #سقوط
🎯 #مسابقه #روز_هفتم #ماه_رمضان
🎁 هر شب 1جایزه🤩
🔻#نصیحت این قسمت ...

120,732

دیرین دیرین 🇮🇷 dirindirin

🔺در #ماه_رمضان هر شب یک #مسابقه داریم و یک #جایزه

🔻فقط کافیه، #نصیحت هر قسمت رو شما ب...

129,742

دیرین دیرین 🇮🇷 dirindirin

🔺در #ماه_رمضان هر شب یک #مسابقه داریم و یک #جایزه

🔻فقط کافیه، #نصیحت هر قسمت رو شما ب...

9,280

⭕️ #دیرین_دیرین #گوداا_گیش_بوخ_آخ
🎯 #مسابقه #روز_پنجم #ماه_رمضان
🎁هرشب1جایزه
🔻 #نصیحت ...

150,257

دیرین دیرین 🇮🇷 dirindirin

🔺در #ماه_رمضان هر شب یک #مسابقه داریم و یک #جایزه

🔻فقط کافیه، #نصیحت هر قسمت رو شما ب...

19,568

دیرین دیرین 🇮🇷 dirindirin

🔺در #ماه_رمضان هر شب یک #مسابقه داریم و یک #جایزه

🔻فقط کافیه، #نصیحت هر قسمت رو شما ب...

6,176

دیرین دیرین 🇮🇷 dirindirin

🔺در #ماه_رمضان هر شب یک #مسابقه داریم و یک #جایزه

🔻فقط کافیه، #نصیحت هر قسمت رو شما ب...

71,147

دیرین دیرین 🇮🇷 dirindirin

🔺در #ماه_رمضان هر شب یک #مسابقه داریم و یک #جایزه

🔻فقط کافیه، #نصیحت هر قسمت رو شما ب...

100,168

🔸بازدید امروز دکتر ستاری، معاون علمی فناوری رییس جمهور از استارتاپ دیرین دیرین
🔹ارزش برن...

125,092

دیرین دیرین 🇮🇷 dirindirin

🔺در #ماه_رمضان هر شب یک #مسابقه داریم و یک #جایزه

🔻فقط کافیه، #نصیحت هر قسمت رو شما ب...

107,210

⭕️ #دیرین_دیرین
🔻این قسمت: #به_دنیا_نیای_لجوج
🔸بچه جان بیات شدی بدنیا بیا!
✅ mehremam.i...

151,376

⭕️ #دیرین_دیرین #رمز_فلافل
🎯 #مسابقه #روز_ششم #ماه_رمضان
🎁هرشب1جایزه
🔻 #نصیحت این قسمت...

5,144

🌶 #دیرین_دیرین #دوشنبه_تند
🔻این قسمت: #سیاست_سکوت
🔸 مسئولین محترم !
به جای سکوت، پاسخ...

2,072

دیرین دیرین 🇮🇷 dirindirin

🔺در #ماه_رمضان هر شب یک #مسابقه داریم و یک #جایزه

🔻فقط کافیه، #نصیحت هر قسمت رو شما ب...

6,171

2016 © All Rights Reserved