كافه شعر
cafesherrr@


817

2,651

پست های کانال

كافه شعر

كافه شعر

اگر کتابی که می‌خوانیم مثل یک
مشت نخورد به جمجمه‌مان و
بیدارمان نکرد ، پس چرا
باید آن را ب...

37
كافه شعر

اینجا مردم قدرِ صبح را نمی‌دانند. با بیدار باشِ زنگِ ساعت که همچون تیشه‌ای خوابشان را قطع ...

15
كافه شعر

59
كافه شعر

كافه شعر

عشق به کلمه نیاز دارد. مدتی کوتاه می‌توان به حسِ بی‌کلام اعتماد کرد ، اما در دراز مدت، عشق...

21
كافه شعر

كافه شعر

و زمستانی
که در وجودِ من چهار نعل می‌تاخت
آمده بود تا هرگز نرود...

#نیکی_فیروزکوهی
@Cafe...

24
كافه شعر

كافه شعر

انسان ها از رابطه بوجود می آیند،
در رابطه رشد می کنند،
در رابطه آسیب می بینند،
و در رابطه...

27
كافه شعر

39
كافه شعر

در بعضی طوفانهای زندگی، کم کم یاد میگیری که نباید توقعی داشته باشی!
مگر از خودت.
متوجه میش...

49
كافه شعر

54
كافه شعر

39
كافه شعر

كافه شعر

تنها كسی كه باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان كه دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرا...

46
كافه شعر

33
كافه شعر

#یک_دقیقه_مطالعه 📚

آدم‌ها فکر می کنند اگر یک بار دیگر متولد شوند، جور دیگری زندگی
می کن...

33
كافه شعر

كافه شعر

گاهی راحت تر آن است
با وجود اندوهی که در درونتان
موج می زند لبخند بزنید
تا اینکه بخواهی...

21
كافه شعر

كافه شعر

آدمی هرآنچه که می‌دهد،
باز پس می‌گیرد!
پندار، گفتار و کردار انسان دیر یا زود با دقتی حیرت...

47
كافه شعر

قانونى داريم كه هميشه ثابت است:

"ما به محيطمان عادت ميكنيم"
اگر با آدم های بدبخت نشست و ...

2
كافه شعر

57
كافه شعر

55
كافه شعر

كافه شعر

یک زن نمی‌تواند هیچ آسیبی به تو برساند
جز اینکه تو را نادیده بگیرد

#ژان_لوك_‌گدار

@Cafes...

33
كافه شعر

ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ : ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻧﻔﻬﻤﯽ ! ﺍﯾﻦ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟!

...

46

2016 © All Rights Reserved