كافه شعر
cafesherrr@


670

3,051

پست های کانال

كافه شعر

كافه شعر

دلیل اینکه آدم‌ها به دشواری شاد می‌شوند این است که همواره گذشته را بهتر از آنچه بوده، حال ...

8
كافه شعر

اگر دیگران انتظار داشته باشند که فقط کارهایی انجام دهیم که آنها بفهمند و تصمیم هایی بگیریم...

13
كافه شعر

كافه شعر

زندگی با همه ی بدی هایش،
یک خوبی دارد
که با گذشت زمان،
شخصیت دوم آدم های اطرافت را
نشانت م...

16
كافه شعر

كافه شعر

من فقط کمی خسته ام ...
بعضی مواقع فکر میکنم اونقدر دارم برایِ زندگی میجنگم ،
که وقتی برای ...

33
كافه شعر

5
كافه شعر

12
كافه شعر

حوادث بزرگ هرگز نمی توانند یک شبه شکل بگیرند، و یا یک عامل مشخص را بهانه ای برای وقوع آنها...

15
كافه شعر

49
كافه شعر

54
كافه شعر

30
كافه شعر

نیما یوشیج چه زیبا گفت:
فکر را پَر بدهید
و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر
فکر باید بپر...

109
كافه شعر

" رنگِ انار "

رنگِ اناره
عشقِ تو


#محمد_فتحی

@MohamadFathiMusic

15
كافه شعر

ما آمده ایم که با حضورمان، جهان را دگرگون کنیم،
نیامده ایم تا پس از مرگمان بگویند: از کرم...

50
كافه شعر

كافه شعر

ما هر کسی را طوری می کُشیم
بعضی ها را با گلوله
بعضى ها را با حرف
و بعضی ها را با کارهایی ک...

22
كافه شعر

اولین فضیلتِ ناچیزی که به فکرمان می رسد، یاد دادنِ پس انداز به فرزندانمان است. یک قلک به آ...

27
كافه شعر

42
كافه شعر

48
كافه شعر

كافه شعر

ریشه ام در بهار است وُ
برگ هایم در پاییز.
نه سبز میشوم
نه زرد.
این روزها
حال درختی را دارم...

43
كافه شعر

كافه شعر

من از جدالِ زندگی بازمی‌گردم
و پاییز باید بداند
درختی که بر لبهء دنیا ایستاده،
تکیه‌گاهِ م...

56
كافه شعر

مهم‌ترین چیز در روابط انسان‌ها گفت‌وگو است، اما مردم دیگر با هم حرف نمی‌زنند، به هم گوش نم...

11

2016 © All Rights Reserved