گناه شناسی
c313fadaii@


اینجابستریست برای انتشارمطالب
مفیدوناب در رابطه باگناه
🚫تبادل و تبلیغ نداریم لطفا درخواست نکنید🚫
سؤال شرعی و مشاوره درباره گناهان،انتقادوپيشنهاد(مدير كانال)
@gnsha
وبسایت گناه شناسی:
Nidamat.com
حمایت مالی از كانال جهت تبليغات و...:
idpay.ir/313fadai


5,557

5,813

پست های کانال

2016 © All Rights Reserved