گناه شناسی
c313fadaii@


اینجابستریست برای انتشارمطالب
مفیدوناب در رابطه باگناه
🚫تبادل و تبلیغ نداریم لطفا درخواست نکنید🚫
سؤال شرعی و مشاوره درباره گناهان،انتقادوپيشنهاد(مدير كانال)
👇
@Alavizade_bot
وبسایت:
Nidamat.com
حمایت مالی از كانال جهت تبليغات و...
idpay.ir/313fadaii


5,001

5,813

پست های کانال

2016 © All Rights Reserved