دل گویه ها
bookazodi@

شعر - موسیقی - داستانک - کلیپ و..
Admin: @hosseinazodi


96

3,913

پست های کانال

دل گویه ها

دل گویه ها

چه شود گر ز ملاقات دوایی سازی

خسته‌ای را که دل و دیده
به دست تو سپرد
...

5
دل گویه ها

تا چند به غمخانهٔ حسرت بنشینم؟
وقتست که با یار به عشرت بنشینم!

@bookazodi

5
دل گویه ها

آموزگار
آفرین بر همت والایت ای اموزگار
آفرین بر دیده بینایت ای آموزگار
پایه فرهنگ و دان...

28
دل گویه ها

دل گویه ها

@azodibook
روز #کارگران و زحمتکشان مبارک باد.

36
دل گویه ها

@azodibook

154
دل گویه ها

‎نه به دیر همدمم شد، نه به کعبه هم نشینم
‎عجبی نباشد از من که بری ز کفر و دینم
‎تو و کوچۀ ...

6
دل گویه ها

اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

فراغت از تو میسر نمی‌شود ما را

تو را در آینه دیدن جمال ط...

3
دل گویه ها

نگاهت می‌کنم خاموش و خاموشی زبان دارد
زبان عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد

چه خواهش‌...

1
دل گویه ها
دل گویه ها
دل گویه ها
دل گویه ها

شنیدم کارفرمایی نظر کرد

ز روی کبر و نخوت کارگر را

روان کارگر ازوی بیازرد

که بس کوتاه دا...

38
دل گویه ها
دل گویه ها

عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست
کان که عاشق شد از او حکم سلامت برخاست

هر که با شاهد گلر...

15
دل گویه ها

هوا بارانی و من مست واو مست
شراب سرخ شیرین در سبو مست
همه چشم سیاهش سربه سر ناز
همه زلف در...

1

2016 © All Rights Reserved