بی‌وزنی
bivaznichannel@

نه فقط شعر و متن
بلکه هر چیزی که مرا به فکر فرو برده است

@bivazni ارتباط و انتقاد
Instagram.com/_u/bivazni : اینستاگرام


12,084

2,697

پست های کانال

بی‌وزنی

رنجورم و با تاب و توٖانی که ندارم
دلتنگ توام ای تو همانی که ندارم :)
#حامد_عسگری
@bivazni

187
بی‌وزنی

يک سينه پر از
قصه ی هِجر است وليكن
از تنگدلی
طاقتِ گفتار ندارم..

#دهلوی
@bivazni

400
بی‌وزنی

لبخند می‌زنی
عکس می‌گیری
سفر می‌روی
امّا مرا نــــــداری
آیا
هنوز هم، خوشبختی؟

.#من_ریحان...

679
بی‌وزنی

بی‌وزنی

و
اینجای داستان،
آن که
برای تو
می میرد،
منم...

#پابلو_نرودا
@bivazni

898
بی‌وزنی

با عقل آب عشق به یک جو نمی رود
بیچاره من که ساخته از آب و آتشم

#شهریار
🎈@bivazni

924
بی‌وزنی

منم آن شکسته سازی که تو ام نمی نوازی
چه فغان کنم ز دستی که گسسته تار ما را ...
#سیمین_بهبه...

990
بی‌وزنی

تمامِ کافه‌هایِ شهر او را قهوه نوشیدم

ولی فال من از فنجان به فنجان تلخ‌تر گشته

#امیر_اکب...

94
بی‌وزنی

بايد يکی دو بار از دريا گذشته باشی
تا طعمِ تَرشدن از شوقِ گريه را بفهمی!

#سیدعلی_صالحی
...

186
بی‌وزنی

در نیست
          راه نیست
شب نیست
              ماه نیست

نه روز و
         نه آفتاب،
ما
...

340
بی‌وزنی

مرا
به او بخواهانید!
او شخصا مرا نمی‌خواهد...

#رضا_براهنی

@bivazni

555
بی‌وزنی

دیگر خاطره‌ها،
کفاف تنهایی‌هایم را نمی‌دهند
بیا...

#سیدعلی_صالحی
@bivazni

31
بی‌وزنی

مرا
درديست دور از تو
كه نزد توست درمانش

#عراقي
@bivazni

680
بی‌وزنی

چیزی نداشتم که بگویم،
گریستم...

#حسین_دهلوی
@bivazni

775
بی‌وزنی

از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی است
من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد

#شهریار
🎈@bivazni

954
بی‌وزنی

گر زِ مسیح پُرسدَت،
مُرده چه‌گونه زنده کرد؟

بوسه بده به پیشِ او،
بر لبِ ما که اینچنین!

...

894
بی‌وزنی

چه کنم با غم خویش؟
که گهی بغض دلم میترکد
دل تنگم زعطش میسوزد

شانه ای میخواهم
که گذارم سر...

1,021
بی‌وزنی

بلدم شعر ببافم،
بلدم ناز کنم...
بلدی گیس ببافی؟
بلدی باز کنی؟!

توکه استاد سخن نام گرفتی ...

124
بی‌وزنی

تو را به جانِ عزیزت
به حالم خوب است های من شک کن !
شک کن به این چیزی نیست ها
درست می‌شود ه...

220
بی‌وزنی

شبانه های مرا می شود سحر باشی؟
و میشود که از این نیز خوبتر باشی ؟❤️

#محمدعلی_بهمنی
@bivaz...

370
بی‌وزنی

از رهایی هر زمان، بودم اسیر عالمی

فارغم از هر دو عالم تا گرفتارم تو را

#صائب_تبریزی
🎈@...

307

2016 © All Rights Reserved