مرجع مدیریت پروژه آریانا
aryanapmlink@

ارتباط با ادمین کانال :
@aryanapmadmin
جدیدترین دوره های آموزشی مدیریت پروژه در :
www.aryanapm.com


10,306

6,351

پست های کانال

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

188

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

93

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی مدرس : مهندس فرهاد...

10

مرجع مدیریت پروژه آریانا

همراهان گرامی آریانا به منظور اطلاع از اخبار و تخفیف دوره های مدیریت پروژه ما را در اینستا...

138

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

185

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای اطلاع وبهره مندی از تخفیف ویژه با شماره تلگرام 09383255703 و یا تلفن 02188342909 داخ...

313

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای اطلاع وبهره مندی از تخفیف ویژه با شماره تلگرام 09383255703 و یا تلفن 02188342909 داخ...

6,115

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

221

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

132

مرجع مدیریت پروژه آریانا

محتوای دوره آموزشی "بازرسی فنی چشمی جوش - VT"
برای ثبت نام با شماره تلفن های 88318824،8884...

157

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

188

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

5

"تدریس فرمول vlookup در اکسل"
دوره آموزشی کارشناس حرفه ای در اکسل
تاریخ برگزاری :12 الی 1...

340

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

126

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

10

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای اطلاع وبهره مندی از تخفیف ویژه با شماره تلگرام 09383255703 و یا تلفن 02188342909 داخ...

323

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

5

2016 © All Rights Reserved