مرجع مدیریت پروژه آریانا
aryanapmlink@

ارتباط با ادمین کانال :
@aryanapmadmin
جدیدترین دوره های آموزشی مدیریت پروژه در :
www.aryanapm.com


10,515

6,351

پست های کانال

دانلود فایل

🔶 #کتاب راهنمای مدیران برای پرورش نوآوری و خلاقیت در تیم ها
نوشته چارلز پراتر
۲۲۴ صفحه / ...

325

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

5

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برگزاری کارگاه عملی مدیریت دعاوی پروژه و آنالیز تأخیرات همراه با نرم افزار MSP ؛ مدرس: مه...

10

دانلود فایل

#تقویم_آموزشی_نیمسال_اول_1397
#موسسه_فنی_مهندسی_آریانا

371

مرجع مدیریت پروژه آریانا

@aryanapmLink
#استخدام #آریانا

314

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای شرکت در جشنواره نوروزی موسسه مدیریت پروژه آریانا با شماره تلفن 88342909 و شماره 0938...

316

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای شرکت در جشنواره نوروزی آریانا ، از طريق شماره تلگرام ٠٩٣٨٣٢٥٥٧٠٣اقدام فرماييد . @ary...

313

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

312

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

9

مرجع مدیریت پروژه آریانا

#استخدام
@aryanapmLink

314

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

313

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

313

مرجع مدیریت پروژه آریانا

#تقویم_آموزشی_نیمسال_اول_1397_موسسه_فنی_مهندسی_آریانا👇👇👇

393

تشریح پریماورا توسط مدرس جناب آقای مهندس فرهادپور - تاریخ برگزاری : 16 الی 18 اسفند ماه ...

6

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای دانلود بروشور بهار ٩٧ موسسه مديريت پروژه آريانا به لينك https://www.linkp.ir/lYV1 و ...

314

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

316

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

10,197

مرجع مدیریت پروژه آریانا

برای بهره مندی از تخفیف ویژه تا یک هفته قبل از شروع دوره 20%،شنبه ها 15%،یکشنبه ها 10% و د...

13

2016 © All Rights Reserved